Protect chem d.o.o. je osnovan kao malo porodično preduzeće 2014. Ubrzo, zahvaljujući angažovanju renomiranih eksternih saradnika, zauzeli smo značajno mesto u oblasti konsaltinga u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Dugogodišnje angažovanje i praktično iskustvo u raznim privrednim delatnostima naših saradnika, doprinosi da damo brze i adekvatne odgovore na pitanja koja svakodnevno dobijamo od naših klijenata.

 
upravljanje hemikalijama, savetnik za hemikalije

Upravljanje hemikalijama

U svim fazama životnog ciklusa hemikalija potrebno je obezbediti bezbedno upravljanje hemikalijama. Da bi ste smanjili rizik i štetne efekte hemikalija po zdravlјe lјudi i životnu sredinu, osigurali primenu preventivnih mera i uskladili poslovanje sa zakonskom regulativom angažujte savetnika za hemikalije…

Implementacija sistema menadžmenta

Najbrži način za unapređenje funkcionisanja organizacije i dugoročnog ostvarivanja benefita. Ako organizacija želi da uskladi svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama najlakši i najpouzdaniji način je implementacija sistema kvaliteta. Poverite svoje obaveze iz ovog domena našem timu konsultanata…
zastita od pozara

Zaštita od požara

Sprečite nekontrolisano gorenje koje nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote, ispunite svoje obaveze prema zakonskim propisima. Organizujte obuke za svoje zaposlene u propisanom roku godinu dana od početka radnog odnosa, i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara, jednom u roku od tri godine, organizujte izradu  Pravila zaštite od požara, puteva evakuacije, proveru PP aparata, hidranata…
naše ogledalo su naši komitenti:

Faktor uspešnog poslovanja naše firme

Implementacija standarda

Od samog početka, za svog savetnika za hemikalije izabrali smo firmu Protect Chem, Gospodju Lelu Kovač. Proces osnivanja je protekao u najboljem redu i odličnoj organizaciji. Sve registracije izvršene su u kratkom roku, uključujući našu registraciju za promet „naročito opasnih hemikalija“. Nastavili smo saradnju na izradi lokalnih SDS-ova, klasifikaciji hemikalija, izradi dosijea istih. Proces izrade pomenute dokumentacije obavlja se u kratkom roku, pregledno, po propisanim procedurama. Saradnja sa firmom Protect Chem je dodatni faktor uspešnog poslovanja naše firme.

Duško Mihailović
Donauchem d.o.o. Beograd

Pouzdan i profesionalan odnos

Pouzdan i profesionalan odnos prema poslu. Partner na koga se možete osloniti. Na obaveze koje poverite PROTECT CHEM-u više ne morate da mislite. Iskrena preporuka!

direktor Dragica Grudić
G-2 d.o.o.