Protect chem d.o.o. je osnovan kao malo porodično preduzeće 2014. Ubrzo, zahvaljujući angažovanju renomiranih eksternih saradnika, zauzeli smo značajno mesto u oblasti konsaltinga u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Dugogodišnje angažovanje i praktično iskustvo u raznim privrednim delatnostima naših saradnika, doprinosi da damo brze i adekvatne odgovore na pitanja koja svakodnevno dobijamo od naših klijenata.

 
upravljanje hemikalijama, savetnik za hemikalije

Upravljanje hemikalijama

U svim fazama životnog ciklusa hemikalija potrebno je obezbediti bezbedno upravljanje hemikalijama.

 

Da bi ste smanjili rizik i štetne efekte hemikalija po zdravlјe lјudi i životnu sredinu, osigurali primenu preventivnih mera i uskladili poslovanje sa zakonskom regulativom angažujte savetnika za hemikalije…

Implementacija sistema menadžmenta

Najbrži način za unapređenje funkcionisanja organizacije i dugoročnog ostvarivanja benefita. Ako organizacija želi da uskladi svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama najlakši i najpouzdaniji način je implementacija sistema kvaliteta.

Poverite svoje obaveze iz ovog domena našem timu konsultanata…

zastita od pozara

BZR i ZOP

Zaštite zaposlene da bi poslove koje obavljaju za vas vršili na najbolji i najbezbedniji način. Izvršite procenu rizika na radnim mestima, sprovedite potrebne mere radi smanjivanja ili uklanjanja rizika. Obučite zaposlene za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara, obezbedite ličnu zaštitnu opremu. Usaglasite rad Vaše organizacije sa zakonskom regulativom i obezbedite potrebnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara…
naše ogledalo su naši komitenti:

Faktor uspešnog poslovanja naše firme

Implementacija standarda

Od samog početka, za svog savetnika za hemikalije izabrali smo firmu Protect Chem, Gospodju Lelu Kovač. Proces osnivanja je protekao u najboljem redu i odličnoj organizaciji. Sve registracije izvršene su u kratkom roku, uključujući našu registraciju za promet „naročito opasnih hemikalija“. Nastavili smo saradnju na izradi lokalnih SDS-ova, klasifikaciji hemikalija, izradi dosijea istih. Proces izrade pomenute dokumentacije obavlja se u kratkom roku, pregledno, po propisanim procedurama. Saradnja sa firmom Protect Chem je dodatni faktor uspešnog poslovanja naše firme.

Duško Mihailović
Donauchem d.o.o. Beograd

Pouzdan i profesionalan odnos

Pouzdan i profesionalan odnos prema poslu. Partner na koga se možete osloniti. Na obaveze koje poverite PROTECT CHEM-u više ne morate da mislite. Iskrena preporuka!

direktor Dragica Grudić
G-2 d.o.o.